Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Provozovatelem server Veterináři online (www.veterinari-online.cz) je společnost CZOL media interactive s.r.o. se sídlem v Praze 5, Moulíkova 2238/1, IČ 28956061, DIČ CZ28956061, dále jen "provozovatel".

Uživatelem služeb je veterinární lékař/ka, veterinární ordinace či veterenirání klinika, kteří mají na server Veterináři online vystaveny informace o svých službách, dále jen "uživatel".

Rozsah služby

Rozsahem služby je uveřejnění informací o uživateli podle rozsahu vybraného zápisu (viz. cena služby). Uživatel se může se svým uživatelským jménem a heslem přihlásit na adrese www.veterinari-online.cz/prihlaseni ke svému účtu, kde může jednotlivé informace kdykoliv upravovat. Úprava informací se na stránkách projeví okamžitě po uložení.

Cena služby a způsob úhrady

Služby jsou v rámci serveru Veterináři online nabízeny bezplatně i placeně. Uživatel má možnost si vybrat z těchto programů:

Informace / Program Bezplatný zápis Placený zápis 1 Placený zápis 2
CENA 0 Kč / rok 500 Kč / rok 1.000 Kč / rok
Jméno / název X X X
Adresa ordinace X X X
Vyobrazení na mapě X X X
Telefon / fax   X X
E-mail     X
WWW stránky     X
Provozní doba   X X
Specializace X X X
Popis   X X
Logo     X
Fotografie     X

Platba za placené zápisy je prováděna na základě faktury vystavené provozovatelem a následným převodem na účet provozovatele. Splatnost faktur je 7 dní. Poplatek je splatný vždy předem a v případě ukončení během předplaceného období je nevratný. Cena za zápis na server Veterináři online je na 12 měsíců od data registrace či prodloužení zápisu.

Během předplaceného období je možné změnit program uveřejnění:

 • v případě zvýšení programu bude uživateli vyfakturována adekvátní částka do konce předplaceného období, pro další období je pak již fakturována cena vyššího programu
 • v případě snížení programu, je předplaceného vyššího programu nevratná, pro další období je pak již fakturována cena nižního programu
 • v případě změny z bezplatného zápisu na placený se automaticky nastavuje nové roční období v den změny programu a je fakturována plná částka zvoleného programu

Všechny ceny jsou vč. 20% DPH.

Práva a povonnosti uživatele

Uživatel má právo:

 • uveřejnit informace o sobě a své ordinaci v rozsahu zápisu, který si vybral
 • měnit informace v rámci svého účtu, ke kterému se můžete přihlásit na adrese www.veterinari-online.cz/prihlaseni

Uživatel je povinen:

 • řídit se těmito obchodními podmínikami provozovatele
 • zdržet se jednání, které by mohlo poškodit provozovatele či ostatní uživatele nebo návštěvníky server Veterináři online
 • zdržet se jednání, které by mohlo být v rozporu s dobrými mravy, právním řádem ČR nebo s pravidly hospodářské soutěže, zejména nevkládat neúplné nebo nepravdivé údaje
 • zabezpečit své přístupové údaje před zneužitím, v případě jejich zneužití nese plnou odpovědnost

Uživatel souhlasí se zpracováním dat provozovatelem. Uživatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení na e-mailovou adresu uživatele.

Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel má právo:

 • pozastavit přístup k uživatelskému účtu uživateli, který porušil obchodní podmínky
 • nezveřejnit údaje nového uživatele bez udání důvodu
 • jednostranně měnit a doplňovat obchodní podmínky

Provozovatel je povinen:

 • chránit údaje uživatelů, zejména jeho přístupové údaje a neposkytovat je nepovolaným osobám
 • zveřejnit na stánkách Veterináři online aktuální obchodní podmínky

Autorská práva

Uživatel uděluje provozovateli souhlas ke zveřejnění informací a fotografií na stránkách Veterináři online. Uděleným souhlasem uživatel potvrzuje, že disponuje právy ke všem textům a fotografiím, které jsou uvedeny na stránkách Veterináři online.

Odpovědnost za škody

Provozovatel není zodpovědny za žádné přímé, nepřímé či následné škody vzniklé uživateli používáním služeb server Veterináři online. Provozovatel neručí za aktuálnost ani původ informací, které jsou Veterináři online uživateli uvedeny.

Provozovatel neručí za dostupnost serveru Veterináři online, při jeho provozu může dojít k výpadkům.

qrcode
QR kód
Veterináři online
www.veterinari-online.cz

Co je QR kód?
Partneři serveru
Psí inzerce Psí inzerce
Inzertní server zaměřený na psí inzerci a nabídku štěňat.
SpokojenýPes.cz SpokojenýPes.cz
Internetový obchod SpokojenýPes.cz nabízí krmiva pro vaše zvířecí miláčky.